Colon Hydrotherapie

Let op! De praktijk is per 1 november 2022 verhuisd naar Binnenweg 60-A. Er is géén praktijk meer van New Colonics aan de van Ostadestraat in Amsterdam!

Please note that our address has changed per 1 November 2022. We are not located in Amsterdam anymore. You can now find us in the lovely town Heemstede at Binnenweg 60-A!

Colon hydrotherapie, ook wel een ‘hoge darmspoeling‘ genoemd, is een zachte en heel effectieve manier om het lichaam te helpen reinigen. Het is een ontspannen behandeling waarbij de dikke darm grondig schoongespoeld wordt. De dikke darm wordt ontdaan van gasvorming, candida en oude resten van toxische afvalstoffen.

Hydratatie en detoxificatie

Het lichaam wordt ondersteund in de detoxificatie en wordt tevens gehydrateerd. Door de hydratatie verbeteren de bloedcirculatie en de stofwisselingsprocessen van alle lichaamscellen. Op deze manier kunnen de cellen meer, sneller en effectiever afvalstoffen lozen en elimineren via de huid, urine en andere organen. De lever wordt door een colon hydrotherapie behandeling op een heel mooie manier ondersteund in de zware taak die het vaak heeft.

Ook is deze behandeling een training van de dikke darm. Een atonisch colon wordt op deze manier geprikkeld en daardoor getraind, het is namelijk spierweefsel dat tijdens deze behandeling een prikkel krijgt. Dit helpt bij obstipatie omdat het de peristaltiek kan verbeteren.

Emotionele reflexzones

Tijdens de colonhydrotherapie behandeling masseren en bespreken we de emotionele reflexzones van het colon. Ieder deel van het colon heeft een emotioneel reflexpunt dat gerelateerd is aan een bepaald orgaan. Ieder orgaan staat op zijn beurt weer voor bepaalde emoties. Hier komen veel uitdrukkingen uit voort. Denk bijvoorbeeld aan: Je gal spuwen, iets op de lever hebben, iets is niet te verteren, het komt me de strot uit, pissig zijn of iets lastig los kunnen laten. Emotionele processen staan dus in verbinding met bepaalde organen. Zo staan de longen voor verdriet, de lever voor passie, vuur maar ook voor frustratie en woede, en de pancreas voor piekeren en tobben. Door emotionele of mentale overbelasting kunnen klachten ontstaan in bepaalde orgaanstelsels.

Thema’s, herinneringen of emoties die naar boven komen door de aanraking met de reflexzones is een prachtige extra van deze behandeling. Zo kunnen blokkades die al heel lang bestaan opgeheven worden en ontstaat er ruimte voor het nieuwe. Ik bied een veilige container waar alles er mag zijn. Zo kan een behandeling heel fysiek zijn maar soms ook onverwacht emotioneel. Alles is okee en goed en fout bestaan niet.

Als paramedisch natuurgeneeskundige therapeut werk ik vanuit de 5 natuurgerichte principes:

DE VIJF NATUURGERICHTE PRINCIPES
Deze vijf principes zorgen ervoor dat de therapeut zijn cliënt op een holistische wijze benadert. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes in onderstaande volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie kunnen de overige vier principes niet functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking, een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

1. ENERGIE

Alles in en om ons heen bestaat uit energie.
Wereldwijd wordt energie gezien als de basis van het leven. Energie vormt de basis bij de behandelingen van de BATC therapeut. Er kan pas gewerkt worden aan de principes prikkeloverdracht, drainage, voeding en geestelijk welzijn wanneer je energiehuishouding op orde is. Zonder energie functioneert het lichaam niet optimaal en kan er geen genezing plaats vinden. Het is een eerste prioriteit om te zorgen dat je over voldoende energie beschikt, dat er een evenwichtig stromen van de energie plaats vindt en dat eventuele blokkades worden opgeheven. Daarom doen we eerst een uitgebreid intake gesprek om te kijken hoe u er nu voorstaat.

2. PRIKKELOVERDRACHT

De prikkeloverdracht komt tot stand via je zenuwstelsel. Via de hersenen worden prikkels via het zenuwstelsel naar de rest van je lichaam gestuurd. Maar ook andersom worden prikkels vanuit je lichaam naar je hersenen gestuurd. Het zenuwstelsel is het communicatienetwerk ofwel ‘de telefoonlijn’ van je lichaam. Pijnprikkels bijvoorbeeld hebben een functie om bij bepaalde situaties juist en snel te kunnen reageren. De prikkeloverdracht zorgt er ook voor dat bepaalde signalen, bijvoorbeeld over wat je nodig hebt voor herstel, aan het lichaam worden doorgegeven. Een goede prikkeloverdracht is onmisbaar om goed te kunnen functioneren en herstellen.

Dit wordt geïmplementeerd in de volgende behandelingen.
Colonhydrotherapie, welke tevens tegelijk reflexzonetherapie en massage bevat. Meer hierover onder het kopje ‘Geestelijk Welzijn’.

3. DRAINAGE

In het dagelijks leven heeft ons lichaam regelmatig te maken met overbelasting door afvalstoffen. Enkele oorzaken van buitenaf kunnen zijn: het inademen van vervuilde lucht (zware metalen) of bepaalde stoffen zoals restanten van pesticiden, dioxines of bepaalde toevoegingen in onze voeding. Daarnaast kan ons lichaam zelf een overbelasting van afvalstoffen creëren doordat bijvoorbeeld ons lymfesysteem of bloedcirculatie niet optimaal functioneren. Ons lichaam is onder gunstige omstandigheden in staat om de meeste afvalstoffen zonder problemen uit te scheiden via onze uitscheidingsorganen. Soms echter is het wenselijk om het lichaam daarin te ondersteunen en te stimuleren. Wanneer er te veel afvalstoffen in het lichaam aanwezig zijn, bijvoorbeeld in onze darmen, dan kunnen voedingsstoffen ook niet goed meer worden opgenomen. Als bepaalde orgaanstelsels uitgeput zijn, dan zullen deze organen eerst  ontzien en ondersteund mogen worden. Zo kan het zijn dat we eerst of tegelijk een detox inzetten met kruiden om bijvoorbeeld de lever en het urinewegstelsel te ondersteunen voordat we daadwerkelijk gaan spoelen. Ook kan het zijn dat ik u aanbeveel om eerst toxine binders te nemen alvorens we gaan starten met spoelen.

Colon hydrotherapie inclusief de voorbereiding is de gebruikte methode in mijn praktijk. Al naar gelang uw huidige situatie, hulpvraag en fase van ontgifting, kunnen we deze op milde of wat sterkere wijze inzetten. Bijvoorbeeld door mildvasten, suppletie, sapvasten, parasieten kuren, leverreingende therapie.

4. VOEDING

Voeding onderhoudt je cellen en voorziet deze van brandstof. Je dagelijkse voeding is één van de belangrijkste componenten voor een fit en gezond lichaam en een scherpe geest.
Bepaalde voedingsmiddelen worden niet door iedereen even goed verdragen. Dit kan een tijdelijke kwestie zijn. Door gerichte voedingsadviezen kan dit in gunstige zin veranderen. Het is belangrijk dat je de juiste voedingsmiddelen, passend bij je constitutie en omstandigheden, tot je neemt en dat in de juiste hoeveelheden.

5. GEESTELIJK WELZIJN

Naast de voorgaande principes beïnvloeden emotionele, mentale en spirituele aspecten jouw gezondheid en welzijn. Bewustzijn over je belemmerende denk- en gedragspatronen is buitengewoon belangrijk. Dit voor het geestelijke maar ook fysieke welzijn. Door zorgen of andere geestelijke spanningen kunnen veel klachten, zoals maagklachten, hoofdpijn of verkrampte spieren ontstaan. Je leert de belemmerende denk- en gedragsproblemen op een gezonde manier te veranderen, te doorbreken of los te laten. Dit voor een zo goed mogelijk herstel, maar ook om in de toekomt in balans te blijven.

Tenslotte:

Weerstand en immuunsysteem

Vitaliteit begint met gezonde darmen. 80% van onze weerstand wordt bepaald in de darmen, waar immuniteit en onvatbaarheid voor ziekten worden opgebouwd door een gezond en divers microbioom. Hier wordt ons immuunsysteem getraind! Een goede conditie van het colon bevordert een goede algehele gezondheid.

U bent van harte welkom in mijn praktijk.

Liefs, Rosemarie Beukers

Colon Hydrotherapie Heemstede

Reacties zijn gesloten.